Adres do korespondecji:
DFME Sp. z o.o.
Jerzmanowska 11
54-530 Wrocław
Polska
www.dfme.pl

  E-mail: office@dfme.pl
  Skype:  DFME_Dolmel

Informacja wymagana prawem:
DFME Sp. z o.o., Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, Polska.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000164337. NIP: 894-27-57-374. Kapitał zakładowy: 4 000 000 PLN w całości opłacony.

Ochrona danych osobowych:
DFME Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych oraz dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania.
W sprawach dotyczących danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@dfme.pl lub pisemnie na adres Inspektor Ochrony Danych, DFME Sp. z o.o., Jerzmanowska 11, 54-530 Wrocław


Jeśli jesteście Państwo zainteresowani rozpoczęciem współpracy z DFME prosimy o kontakt - e-mail: office@dfme.pl