DFME Sp. z o.o.
Fabryczna 10
53-609 Wrocław
Polska
Tel.: +48 71 356 54 00
Fax: +48 71 356 56 79
www.dfme.pl

  E-mail: office@dfme.pl
  Skype:  DFME_Dolmel

Informacja wymagana prawem:
DFME Sp. z o.o., Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, Polska.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000164337.
NIP: 894-27-57-374.
Kapitał zakładowy: 4 000 000 PLN w całości opłacony.


Jeśli jesteście Państwo zainteresowani rozpoczęciem współpracy z DFME prosimy o kontakt - e-mail: office@dfme.pl