DFME - gwarantowana jakość wykonania

Potencjał i doświadczona kadra DFME gwarantują wysoką jakość produktów i usług oferowanych przez firmę. Od 1994 roku spółka posiada certyfikat ISO 9001 wydany przez Bureau Veritas Quality International.

W celu zapewnienia najwyższej jakości wykonania DFME wdrożyło kompleksowy System Zarządzania Jakością, dzięki któremu efektywnie i profesjonalnie opisane i nadzorowane są wszystkie procesy zachodzące w DFME.

Zwieńczeniem każdego procesu konstrukcji i produkcji maszyny elektrycznej są próby, które wykonujemy na należącej do nas, w pełni wyposażonej stacji prób.

Uniwersalne stanowiska pomiarowe na stacji prób umożliwiają wykonanie prób każdego typu maszyn w zakresie:
prób biegu jałowego przy napięciu 0,4 kV - 13,8 kV
prób obciążeniowych przy napięciu 0,4 kV - 10,5 kV
- do mocy 2000 kW przy bezpośrednim obciążeniu
- powyżej 2000 kW metodami zastępczymi


Ponadto w naszej ofercie znajduje się:
pomiar rezystancji izolacji
pomiar rezystancji uzwojeń
pomiar wyładowań niezupełnych
pomiar współczynnika strat dielektrycznych (tg delta)
wyznaczenie charakterystyki biegu jałowego
wyznaczenie charakterystyki zwarcia
wyznaczenie strat poszczególnych i sprawności
zwyżka obrotów
zwyżka napięcia (próba izolacji zwojowej)
wyznaczenie charakterystyki bezpośredniego obciążenia
określenie strat i sprawności podczas obciążenia znamionowego
próba nagrzewania
wyznaczenie momentu i prądu rozruchowego
wyznaczenie momentu bezwładnoœci
pomiar i analiza widmowa drgań łożysk
pomiar natężenia dźwięku emitowanego przez badaną maszynę
próba napięciowa dla maszyn o napięciu znamionowym do 13,8 kV
próba nagrzewania rdzenia stojana w celu wykrycia zwarć między blachami


Posiadamy płytę posadową (3x9 m), która pozwala na pewne wyznaczenie drgań maszyn do prędkości obrotowej 3600 obr/min. Analizę drgań, ocenę stanu izolacji, pomiar natężenia dźwięku, wykonujemy przy użyciu przyrządów renomowanych firm światowych takich jak: Prüftechnik, Baker Instruments, Brüel&Kjaer, Haefely-Tettex, Hipotronics.


Jeśli jesteście Państwo zainteresowani rozpoczęciem współpracy z DFME prosimy o kontakt - e-mail: office@dfme.pl