DFME - kompleksowa obsługa serwisowa

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze serwisowej maszyn elektrycznych, która obejmuje:
remonty bieżące i średnie
remonty kapitalne i modernizacje
usuwanie awarii
dostawę części zamiennych
uruchomienia
codzienną obsługę i kontrolę serwisu


Zapewniamy użytkownikom szerokie możliwości poprawy stanu technicznego i niezawodności ruchowej urządzeń, optymalizację pracy, podwyższenie sprawności, obniżenie hałasu, a także ograniczenie kosztów eksploatacji.

Oferujemy remonty oraz modernizacje urządzeń produkcji zarówno własnej, jak i innych firm. Zakres prac remontowych wykonywanych w zakładzie ustalany jest po demontażu maszyny, przeprowadzeniu badań diagnostycznych i obejmuje między innymi:
próby grzania pakietów w celu wykrycia zwarć między blachami
przepakietowanie stojanów i wirników regenerowanymi lub nowymi blachami
przezwojenie maszyn elektrycznych w klasie izolacji F
impregnację uzwojeń
regenerację urządzeń szczotkowych z wymianą szczotek i trzymadeł szczotkowych
regenerację tarcz łożyskowych, stojaków łożyskowych i wymianę łożysk
legalizację wirników
regenerację komutatorów lub ich wymianę
wyważenie dynamiczne wirników (do 3600 obr/min)


Wykonujemy również prace realizowane na obiektach u klientów, które obejmują między innymi:
ocenę stanu technicznego maszyn prądu stałego i przemiennego w oparciu o aktualne normy oraz wymagania producentów maszyn
badania okresowe silników wyciągowych, przetwornic, napędów wentylatorów, sprężarek, pomp
przeglądy i remonty maszyn elektrycznych na obiektach w zakresie uzgodnionym z klientem
diagnostykę
montaż maszyn na obiektach
osiowanie zespołów maszyn metodą laserowo-optyczną
uruchomienie maszyn na obiektach
nadzory nad uruchomieniami nowo instalowanych maszyn oraz po przeprowadzonych remontach


Wszystkie remontowane maszyny podlegają końcowym próbom elektrycznym i ruchowym zgodnie z PN i standardami Unii Europejskiej w zakresie uzgodnionym z Klientem.

Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania i serwisowania elementów urządzeń dźwignicowych.

Ważne miejsce w naszej działalności zajmuje dostawa części zamiennych. Produkujemy, kompletujemy i dostarczamy części zamienne do maszyn produkcji Dolmelu oraz do urządzeń innych producentów gwarantując odtworzenie parametrów ruchowych maszyn i ich dalszą długoletnią pracę.Jeśli jesteście Państwo zainteresowani rozpoczęciem współpracy z DFME prosimy o kontakt - e-mail: office@dfme.pl